அத்தைக்கு என் அஞ்சலி

irangal paa அத்தைக்கு என் அஞ்சலி – மறைந்த நாள் – 2007-01-05

என் மாமியாருக்கு நான் எழுத்தால் கட்டிய நினைவு மண்டபம்
Advertisements

About muruganandan

Born and brought up in India, emigrated to Canada and trying to understand and enjoy the world I live in.

Posted on October 31, 2010, in Eulogy. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: