விருந்து

பொரித்து எடுத்த பருப்பு வடை பருகிடவே பழரசமும்
அவித்து எடுத்த இட்லியும்  அதனுடனே சாம்பாரும்
வறுத்து எடுத்த உருளையுடன்  பலகாய் கூட்டுக்கறி
மிருதுவான சப்பாத்தி  இரண்டுவகை சாதமுடன்
விருந்தளித்த யோகத்துக்கும் ஞானத்துக்கும்
முருகா நந்தனின் மனமார்ந்த நன்றிகள்
Advertisements

About muruganandan

Born and brought up in India, emigrated to Canada and trying to understand and enjoy the world I live in.

Posted on February 19, 2011, in Food. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: