Why Why Why

                                                                                          ஏன் ஏன் ஏன்

கம்பு கேப்பை வரகு சாமை ஏன் மறந்தோம் – நாம ஏன் மறந்தோம்

கைக்குத்தல் அரிசியையும் ஏன் விட்டோம் – நாம ஏன் விட்டோம்

தினை மாவும் தேனும் திங்க ஏன் மறந்தோம் – நாம ஏன் மறந்தோம்

கொழுப்பு சக்கரை கூடிப்போயி உழல்கின்றோம் – பிணியால் உழல்கின்றோம்

பனைவெல்லம் கருப்பட்டி வேண்டாமென நாம் ஒதுக்கி

வெள்ளைச் சீனிக்கு அடிமை ஆனோம் – ஏன் அடிமை ஆனோம்

நல்லெண்ணெய் உபயோகம் நாம் குறைத்தோம் – நாம ஏன் குறைத்தோம்

கொள்ளு சேர்க்க மறந்து இன்று பெருக்கின்றோம் – உடல் பெருக்கின்றோம்

மரபணு மாற்றம் செய்த மைதாகோதுமை, மக்காச்சோளம் இவை

மெல்ல மெல்ல நம்மைக் கொல்ல அனுமதித்தோம் – ஏன் அனுமதித்தோம்

நீர்மோர் நீராகாரம் பானகம் பானைத்தண்ணீர்

உடலுக்கு உகந்த இவை உதறித்தள்ளிவிட்டு

பெப்சி கோகோகோலா காப்பி டீ என்று

விலை கொடுத்து வினையை ஏன் விருப்பமுடன் வாங்குகின்றோம்

சொந்தக்காசு செலவு செய்து  சூன்யம் செய்வினை நமக்கு நாமே வைக்கின்றோம்

நம் வீட்டுக் கொள்ளி கொண்டு  நம் தலையைச் சொரிகின்றோம்

எனவே ஒழுங்கான உடல் வளர்ப்போம் – அதன்விளைவால் உயிர் வளர்ப்போம்

உங்கள் அனைவரின் நலம் விரும்பும் – ஆனந்த்

Advertisements

About muruganandan

Born and brought up in India, emigrated to Canada and trying to understand and enjoy the world I live in.

Posted on November 22, 2013, in Food, Opinions and tagged . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Balagururajan Swarnam

    thanks , murugu   bgr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: