Eshaan’s 2nd Birthday 2014

Eshaan’s 2nd Birthday Greeting

அக்கா மகன் ஆனந்த் அவன் மணந்தான் சக்தி
சக்தி, பெற்றுத் தந்தாள் ஈஷான் – இன்று
ஆண்டு இரண்டு ஓடி – ஈஷானுக்கு
இனிய பிறந்த நாளாம்

வாழ்க, வாழ்க, வாழ்க, வாழ்க, வாழ்க
கல்வி, செல்வம், வீரம் பெற்று வாழ்க
ஈசன் அருள் என்றும் கிடைக்கும் வாழ்க – ஈஷானுக்கு
நீண்ட ஆயுள் அவன் தருவான் வாழ்க

தங்கத் தட்டில் ஏந்தும் தந்தை வாழ்க – உன்னை
கண்இமை போல் காக்கும் சக்தி வாழ்க
பாட்டி தாத்தா செல்லம்நீ வாழ்க – எங்களின்
அன்பு ஆசி என்றும் உண்டு வாழ்க

Advertisements

Posted on June 30, 2014, in Greetings, Poetry. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: